Acasă DOCUMENTELE ȘCOLII

DOCUMENTELE ȘCOLII

AN ȘCOLAR 2022 – 2023

* ORGANIGRAMĂ
* REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI
* REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
* PLAN OPERAȚIONAL

* RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII
* PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
* PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
* ORARUL ȘCOLII

* CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ 2022 – 2023

* HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ȘTAT DE FUNCȚII la data de 31.03.2023

Lista tuturor funcțiilor din cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII Buzău