Acasă DOCUMENTELE ȘCOLII

DOCUMENTELE ȘCOLII

AN ȘCOLAR 2023 – 2024

* ORGANIGRAMĂ
* REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI
* REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
* PLAN OPERAȚIONAL

* RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII
* PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
* PLAN MANAGERIAL DIRECTOR
* ORARUL ȘCOLII

* CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ

* HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

* REGULAMENTUL DE ACCES în spațiile și terenurile de sport exterioare