Acasă MISIUNE ȘI VIZIUNE

MISIUNE ȘI VIZIUNE

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII se constituie într-o organizație educațională europeană, complexă și modernă care oferă oportunități de educație și instruire, la standarde europene, în domeniul alimentației publice, industriei alimentare și frizeriei coafurii, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât și pentru adulți.

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII se înscrie pe linia obiectivului principal al reformei învățământului profesional și tehnic din România și anume : asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite pe piața muncii locală, județeană, regională și europeană, precum și pentru continuarea educației de-a lungul întregii vieți.