Acasă EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

BACALAUREAT 2024

Examenul național de bacalaureat 2024 (ambele sesiuni) se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).
Programe examen 2024
  Calendarul examenului național de bacalaureat – 2024

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024


Ordin nr. 6.152/31.08.2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

SESIUNEA: IUNIE – IULIE 2024

SESIUNEA august – septembrie 2024

BACALAUREAT 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022

Ordinul nr. 5242/2022 Actualizat privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2023

Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Sesiunea iunie – iulie 2023

Vă anunțăm ca anul școlar 2022-2023 s-a prelungit cu o săptămână, ceea ce înseamnă că situația școlară a elevilor de clasa a XII-a și a XIII-a seral se poate încheia până pe data de 9 iunie.

De asemenea, înscrierea la examenul de bacalaureat și examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 se poate face până pe data de 9 iunie.

Program compartiment secretariat: 9.00 -16.00

Cerere de înscriere (fișă – tip informatizată)

ANUNȚ CONTESTAȚII !

Sesiunea august – septembrie 2023

BACALAUREAT 2022

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

CALENDARUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT – 2022

Extinderea intervalelor pentru desfășurarea probelor D și C din cadrul competențelor lingvistice și digitale

Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)

Repartizarea candidaților la evaluarea competențelor lingvistice și digitale

PROBE SCRISE, sesiunea iunie – iulie 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2022

Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale – sesiunea august – septembrie 2022

Repartizare candidați proba A – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

Repartizare candidați proba D – Evaluarea competențelor digitale

Repartizare candidați proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională