Acasă EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT

BACALAUREAT 2022

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

CALENDARUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT – 2022

Extinderea intervalelor pentru desfășurarea probelor D și C din cadrul competențelor lingvistice și digitale

Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)

Repartizarea candidaților la evaluarea competențelor lingvistice și digitale

PROBE SCRISE, sesiunea iunie – iulie 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2022

Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale – sesiunea august – septembrie 2022

Repartizare candidați proba A – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

Repartizare candidați proba D – Evaluarea competențelor digitale

Repartizare candidați proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională