Acasă PROIECTUL ERASMUS+ ”European skills for our future jobs!”

PROIECTUL ERASMUS+ ”European skills for our future jobs!”

Proiectul ”European skills for our future jobs!” a constat în colaborarea dintre F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen, pe scurt denumită F+U Saxony, Chemnitz, Germania și Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău, România, în cadrul căruia 31 elevi din școala noastră au fost formați pe parcursul a câte 2 săptămâni, în Chemnitz, Germania.

[su_custom_gallery source=”media: 2028,2027,2026,2024,2023,2025″ link=”lightbox” width=”80″ height=”80″ title=”never”]

  • Grup țintă: elevi de la filiera Tehnologica, profil Servicii, repartizați astfel: 16 elevi din cls. a XI-a – Organizator banqueting și 15 elevi din cls. a XI-a – Coafor-stilist.
  • Partener din Germania: F+U Saxony din Chemnitz. Stagiile de pregătire practică sunt de cate 2 săptămâni pentru fiecare calificare.
  • Proiectul a urmărit formarea profesională inițială pentru îmbunătățirea abilitaților practice ale elevilor pentru viitoarele lor locuri de muncă din țară sau UE și contribuie la dezvoltarea comunicării în limbile engleză și germană.
  • În domeniul personal, elevii și-au dezvoltat abilitățile de colaborare și cooperare la locul de muncă, deprinderile de lucru în echipă și de adaptare la cerințele viitorului loc de muncă, au capătat încredere în cunoștințele și abilitățile practice dobândite și în capacitatea de a se adapta și intr-un alt mediu decât cel al laboratoarelor școlii de proveniență.
  • În ceea ce privește competențele interculturale și de limbă, mobilitățile reprezintă un bun prilej pentru participanți de a lua contact cu cultura germană din punct de vedere al serviciilor comerciale și nu numai (prin activitățile practice, vizitele la unități specifice și obiective turistice).
  • La cele două mobilități au participat 16 elevi din clasa a XI-a, profil Servicii, calificarea profesională Tehnician în gastronomie și 15 elevi din clasele a X-a și a XI-a, profil Servicii, calificarea profesională Coafor stilist. Ei au efectuat câte 60 de ore de pregătire practică aferente modulelor BUCĂTĂRIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ, respectiv PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA PARULUI.
  • Activitățile proiectului s-au derulat pe parcursul unui an, data finalizării fiind 30.09.2017
  • Mobilitatea pentru primul flux s-a desfășurat între 17.04 – 28.04.2017, iar pentru cel de al doilea flux între 22.05 – 02.06.2017

La finalul celor două stagii de pregătire practică fiecare participant a primit:

  • certificat de formare
  • documentul de Mobilitate Europass