Acasă Proiectul Erasmus+ „Come and Rediscover Our School”

Proiectul Erasmus+ „Come and Rediscover Our School”

Proiectul Erasmus + nr. 2016-1-RO01-KA101-024278 „Come and Rediscover Our School” a constat în colaborarea dintre Liceul Tehnologic Meserii și Servicii din Buzău și două organizații europene, furnizori de cursuri de formare, F+U Saxony din Chemnitz, Germania și Sistema Practices s.l. (Esmovia) din Valencia, Spania pe o durată a desfășurării proiectului de un an. În cadrul acesui proiect, 10 profesori ai școlii noastre au participat la 2 cursuri de formare care au avut ca finalitate atingerea scopul proiectului: Creșterea calității actului educațional în Liceul Tehnologic Meserii și Servicii prin diversificarea metodelor de predare-învățare la clasă cu ajutorul TIC și metodelor moderne de motivare a elevilor și îmbunătățire a atmosferei din clasă.

1. La cursul ‘Improving Classroom Atmosphere and Student Motivation in Schools’ (Valencia, Spania), cu durata de 5 zile au participat 5 profesori din toate cele 4 arii curriculare existente în școală (1 profesor din aria curriculară limbă și comunicare, 1 profesor din aria tehnologii, un profesor din aria om și societate și 2 profesori din aria matematică și științe), în perioada 06-10.02.2017;

2. La cursul ‘Using modern teaching and learnîng methods in the classroom via ICT tools’ (Chemnitz, Germania) cu durata de 5 zile au participat alți 5 profesori din toate cele 4 arii curriculare existente în școală (2 profesori din aria curriculară limbă și comunicare, 1 profesor din aria tehnologii, un profesor din aria om și societate și 1 profesor din aria matematică și științe), în perioada 01-05.05.2017.

Limba de desfășurare a celor 2 cursuri de formare a fost limba engleză. La sfârșitul mobilităților, cei 10 participanți la mobilitate au primit certificat de formare oferit de organizatorul cursului și documentul de mobilitate Europass.

Participarea celor 10 profesori la cele 2 cursuri structurate au condus la îndeplinirea obiectivelor proiectului:
1) îmbunătățirea metodelor de predare- învățare prin intermediul folosirii la clasă a instrumentelor TIC la un număr de 10 cadre didactice din toate ariile curriculare;
2) instruirea profesorilor din toate ariile curriculare pentru a motiva elevii și îmbunătăți atmosfera din clasă folosind jocuri și metode moderne care conduc la scăderea numarului de absențe;
3) îmbunătățirea competențelor de exprimare în limba engleză a unui număr de 10 profesori care aparțin tuturor ariilor curriculare ca urmare a participării la cele două mobilități.

Impactul asupra celor 10 participanți la mobilitate: cunoasterea și folosirea de metode moderne care motivează elevii să participe la ore și să îmbunătățească atmosfera în clasă și prin folosirea la ora de mijloace IT, competențele de comunicare în limba engleză, lucru în echipă, abilități de utilizare a computerului îmbunătățite și interesul crescut în a realiza proiecte la nivel European.

La nivel de școală, s-a constatat: creșterea calității procesului de predare-învățare prin folosirea de metode moderne, reducerea absenteismului, creșterea prestigiului școlii, promovarea, dezvoltarea de programe educaționale, îmbunătățirea capacității de accesare a fondurilor europene și deschiderea internațională prin realizarea de proiecte.