Acasă Ce ne propunem?

Ce ne propunem?

 • Pregătirea specializată în profilul serviciilor și resurselor naturale și protecției mediului la nivel liceal, postliceal, școală profesională, în concordanță cu cerințele pieții muncii.
 • Asigurarea flexibilității ocupaționale a programului de formare profesională în liceu, școala profesională, școala postliceala, pe baza studiului dinamicii meseriilor pe piața muncii.
 • Crearea de legături între domeniile de pregătire pentru servicii (economic, administrativ, alimentație publică și turism), industria alimentară, între formele de pregătire inițială, profesională și continuă, legături care să permită transferul de cunoștințe și lărgirea posibilităților opționale ale elevului față de sistemul de specializare și de durata lui.
 • Modernizarea învățământului profesional și tehnic prin generalizarea structurii ocupaționale și a curriculei propuse de programul PHARE-VET ce vizează:
  • asigurarea dezvotării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională;
  • asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare;
  • asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale de educație și formare profesională;
  • asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locală, județeană, regională, națională precum și pentru continuarea învățării de-a lungul vieții, în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazate pe cunoaștere.
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu intreprinderi mici și mijlocii, sprijinirea acestora în elaborarea propriilor strategii de formare profesională, lărgirea posibilităților de instruire practică a elevilor, integrarea în programele transnaționale.
 • Dezvoltarea unor deprinderi de munca individuală, în echipă și de muncă intelectuală.
 • Dezvoltarea unor disponibilități afective (sensibilitate, colegialitate, prietenie).
 • Dobândirea încrederii în sine prin constituirea unei imagini pozitive asupra reușitei personale.
 • Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului.
 • Însușirea la nivel înalt a unei limbi străine.
 • Asigurarea competențelor necesare pentru admiterea în învățământul superior.